Inschrijven

INSCHRIJFFORMULIER

 
 
 
 
 
 
Ik ga akkoord
 
 
 
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
 
Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN


- In de schoolvakanties en op nationale feestdagen wordt er geen drumles gegeven.


- De inschrijving is pas volledig na ontvangst van het volledig ingevulde & ondertekende inschrijfformulier + een kopie van de ID-kaart van de leerling.


- Bij leerlingen jonger dan 18 jaar is een handtekening van de ouder(s)/verzorger(s) verplicht.


- De betaling gebeurt aan het einde van elke maand per automatische incasso. Het lesgeld wordt verdeeld over 12 gelijke termijnen.


- De opzegtermijn bedraagt 1 maand en dient per mail ingediend te worden.


- Bij lesuitval door de docent heeft de leerling recht op een inhaalles. In het jaarrooster zijn hiervoor drie inhaalmomenten aangegeven. Bij uitval door de leerling kan de les niet worden ingehaald. Restitutie van het lesgeld is dan ook niet mogelijk.


- Omdat het lesgeld jaarlijks over twaalf gelijke delen wordt geïncasseerd, wordt er bij het stopzetten van de lessen een doorrekening van het betaalde lesgeld en de gevolgde lessen gemaakt. Dit kan resulteren in een teruggave, of verrekening van het nog te ontvangen lesgeld.